Model 46, født og opvokset i Højer.
Tilbage i læretiden som kontorassistent på Højer Tæppefabrik i 60’erne, blev frokostpausen tilbragt sammen med andre lærlinge, på byens cafeteria (hos Ludde). Her blev der snakket rigtig meget om den nye musik (beat). Der blev lyttet til Radio Luxembourg hvor der blev spillet noget helt nyt og anderledes musik blandt andet af en engelsk gruppe der hed The Beatles, og der blev spillet meget luftguitar.
En dag mødte jeg Finn Pedersen - han havde talt med Knud Erik Petersen om at starte et band, og 24. februar 1964 startede vi så op med The Tommyguns på loftet, Strucksallé 81 i Tønder hos Helmer Fabricius, og der blev øvet flittig.
Jeg spillede dengang trommer (fik det aldrig lært), og senere
kom sangeren Elvig Iversen til. Foråret 1965 overtog jeg Elvigs
plads, og Jørgen Valentin overtog trommerne. Senere byttede
vil trommeslager med The Mods fra Tønder,  Svend Ove Jør-
gensen.
I de følgende 2-3 år med lidt udskiftning i bandmedlemmerne
spillede vi Danmark og Nordtyskland tyndt.
Efter en lille pause til næste århundrede (25. oktober 2003) startede vi så op igen som næsten pensionister (og for 3 af os som rigtige pensionister) og spiller idag på livet løs.
Vokal
Ole Warming Andersen